gasthof | bocholtz

gasthof | bocholtz Koppeling door middel van nieuw trappenhuis met bestaande 12 portiekwoningen aan de Oude Smedenstraat, welke voorzien zijn van galerijontsluiting waardoor deze levensloop bestendig zijn geworden.

oude smedenstraat | bocholtz

oude smedenstraat | bocholtz Bestaande 12 portiekwoningen voorzien van galerijen en door middel van nieuw trappen- en lifthuis ontsluiten waardoor ze levensloop bestendig zijn geworden.  

teutelebroekstraat | kerkrade

teutelebroekstraat | kerkrade De vraag van de opdrachtgever was een droom welke al 20 jaar bestond te vertalen in een ontwerp. Materiaalgebruik, vormgeving en detaillering zijn zeer bijzonder. De hoofd-massa bestaat uit twee betonschalen. Tussen de onder- en bovenschaal zijn […]